In en rond de woonwijken:
  • Geen sluipverkeer (het lange afstandsverkeer tussen E314 en E40)
  • Geen vrachtvervoer >3,5 ton
  • Maximumsnelheid 30 km/u respecteren
  • Veiligheid zwakke weggebruikers verzekeren
  • Gezonde leefomgeving nastreven
NIET:
  • straten en woonwijken “afsluiten”
  • een “privé-straat” maken